World Supersport Championship Standings

2016 World Supersport Championship Standings After Race 3, Aragon, Spain

1 R. Krummenacher Kawasaki 58  
2 K. Sofuoglu Kawasaki 45 -13
3 J. Cluzel MV Agusta 38 -20
4 F. Caricasulo Honda 29 -29
5 P. Jacobsen Honda 27 -31
6 N. Terol MV Agusta 21 -37
7 A. Baldolini MV Agusta 20 -38
8 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -38
9 C. Gamarino Kawasaki 19 -39
10 A. West Yamaha 16 -42
11 K. Smith Honda 16 -42
12 G. Rea MV Agusta 16 -42
13 O. Jezek Kawasaki 16 -42
14 A. Zaccone Kawasaki 11 -47
15 K. Wahr Honda 11 -47
16 A. Bassani Kawasaki 10 -48
17 L. Zanetti MV Agusta 8 -50
18 R. Rolfo MV Agusta 7 -51
19 A. Wagner MV Agusta 7 -51
20 G. Scott Honda 7 -51
21 D. Kraisart Yamaha 5 -53
22 K. Ryde Yamaha 4 -54
23 I. Mikhalchik Kawasaki 3 -55
24 L. Stapleford Honda 2 -56
25 A. Phillis Honda 2 -56
26 N. Calero Kawasaki 1 -57
27 M. Levy Yamaha 1 -57
Round Number: 
3
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 2, Chang, Thailand

1 R. Krummenacher Kawasaki 38  
2 P. Jacobsen Honda 27 -11
3 J. Cluzel MV Agusta 25 -13
4 K. Sofuoglu Kawasaki 20 -18
5 F. Caricasulo Honda 20 -18
6 A. Baldolini MV Agusta 20 -18
7 A. West Yamaha 16 -22
8 G. Rea MV Agusta 16 -22
9 O. Jezek Kawasaki 14 -24
10 C. Gamarino Kawasaki 13 -25
11 Z. Khairuddin Kawasaki 12 -26
12 K. Smith Honda 11 -27
13 L. Zanetti MV Agusta 8 -30
14 R. Rolfo MV Agusta 7 -31
15 A. Wagner MV Agusta 7 -31
16 G. Scott Honda 7 -31
17 D. Kraisart Yamaha 5 -33
18 N. Terol MV Agusta 5 -33
19 K. Wahr Honda 4 -34
20 L. Stapleford Honda 2 -36
21 A. Phillis Honda 2 -36
22 M. Levy Yamaha 1 -37
Round Number: 
2
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 1, Phillip Island

1 R. Krummenacher Kawasaki 25  
2 F. Caricasulo Honda 20 -5
3 A. West Yamaha 16 -9
4 C. Gamarino Kawasaki 13 -12
5 P. Jacobsen Honda 11 -14
6 A. Baldolini MV Agusta 10 -15
7 G. Rea MV Agusta 9 -16
8 O. Jezek Kawasaki 8 -17
9 R. Rolfo MV Agusta 7 -18
10 A. Wagner MV Agusta 6 -19
11 N. Terol MV Agusta 5 -20
12 G. Scott Honda 4 -21
13 Z. Khairuddin Kawasaki 3 -22
14 A. Phillis Honda 2 -23
15 M. Levy Yamaha 1 -24
Round Number: 
1
Year: 
2016

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 12, Magny-Cours, France

1 K. Sofuoglu* Kawasaki 213  
2 P. Jacobsen Honda 185 -28
3 J. Cluzel MV Agusta 155 -58
4 L. Zanetti MV Agusta 142 -71
5 G. Rea Honda 97 -116
6 K. Smith Honda 91 -122
7 R. Rolfo Honda 79 -134
8 C. Gamarino Kawasaki 62 -151
9 A. Baldolini MV Agusta 59 -154
10 M. Faccani Kawasaki 59 -154
11 M. Cardenas Honda 55 -158
12 R. Wilairot Honda 46 -167
13 D. Schmitter Kawasaki 41 -172
14 L. Mahias Yamaha 38 -175
15 F. Menghi Yamaha 38 -175
16 R. Russo Honda 31 -182
17 K. Wahr Honda 30 -183
18 K. Ryde Yamaha 16 -197
19 N. Terol MV Agusta 13 -200
20 A. Wagner Honda 13 -200
21 M. Ramirez Honda 12 -201
22 R. Wilairot Honda 11 -202
23 L. Stapleford Triumph 10 -203
24 S. Hornsey Triumph 9 -204
25 G. Scott Honda 8 -205
26 N. Tuuli Yamaha 7 -206
27 A. Reid Honda 6 -207
28 D. Kraisart Yamaha 5 -208
29 A. Ivanov Yamaha 3 -210
30 L. Morciano Honda 2 -211
31 X. Pinsach Honda 1 -212
32 J. Chrobak Honda 1 -212
33 M. Praia Honda 1 -212
34 K. Clarke Honda 1 -212

* 2015 World Supersport champion

Round Number: 
12
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 11, Jerez, Spain

1 K. Sofuoglu Kawasaki 193  
2 P. Jacobsen Honda 160 -33
3 J. Cluzel MV Agusta 155 -38
4 L. Zanetti MV Agusta 129 -64
5 G. Rea Honda 88 -105
6 K. Smith Honda 80 -113
7 R. Rolfo Honda 74 -119
8 A. Baldolini MV Agusta 59 -134
9 C. Gamarino Kawasaki 55 -138
10 M. Faccani Kawasaki 53 -140
11 M. Cardenas Honda 47 -146
12 R. Wilairot Honda 46 -147
13 F. Menghi Yamaha 38 -155
14 D. Schmitter Kawasaki 37 -156
15 R. Russo Honda 31 -162
16 L. Mahias Yamaha 22 -171
17 K. Wahr Honda 20 -173
18 K. Ryde Yamaha 16 -177
19 M. Ramirez Honda 12 -181
20 N. Terol MV Agusta 11 -182
21 R. Wilairot Honda 11 -182
22 L. Stapleford Triumph 10 -183
23 A. Wagner Honda 10 -183
24 S. Hornsey Triumph 9 -184
25 G. Scott Honda 8 -185
26 N. Tuuli Yamaha 7 -186
27 A. Reid Honda 6 -187
28 D. Kraisart Yamaha 5 -188
29 A. Ivanov Yamaha 3 -190
30 L. Morciano Honda 2 -191
31 J. Chrobak Honda 1 -192
32 M. Praia Honda 1 -192
33 K. Clarke Honda 1 -192
Round Number: 
11
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 10, Sepang, Malaysia

1 K. Sofuoglu Kawasaki 168  
2 J. Cluzel MV Agusta 155 -13
3 P. Jacobsen Honda 140 -28
4 L. Zanetti MV Agusta 113 -55
5 G. Rea Honda 88 -80
6 R. Rolfo Honda 68 -100
7 K. Smith Honda 67 -101
8 A. Baldolini MV Agusta 50 -118
9 C. Gamarino Kawasaki 47 -121
10 R. Wilairot Honda 46 -122
11 M. Cardenas Honda 45 -123
12 M. Faccani Kawasaki 43 -125
13 F. Menghi Yamaha 38 -130
14 D. Schmitter Kawasaki 32 -136
15 R. Russo Honda 31 -137
16 L. Mahias Kawasaki 22 -146
17 K. Ryde Yamaha 16 -152
18 K. Wahr Honda 13 -155
19 R. Wilairot Honda 11 -157
20 L. Stapleford Triumph 10 -158
21 S. Hornsey Triumph 9 -159
22 M. Ramirez Honda 8 -160
23 G. Scott Honda 8 -160
24 N. Tuuli Yamaha 7 -161
25 A. Wagner Honda 7 -161
26 A. Reid Honda 6 -162
27 D. Kraisart Yamaha 5 -163
28 A. Ivanov Yamaha 3 -165
29 L. Morciano Honda 2 -166
30 M. Praia Honda 1 -167
31 K. Clarke Honda 1 -167
Round Number: 
10
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 8, Misano, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 155  
2 J. Cluzel MV Agusta 135 -20
3 P. Jacobsen Honda 115 -40
4 L. Zanetti MV Agusta 97 -58
5 G. Rea Honda 80 -75
6 R. Rolfo Honda 58 -97
7 K. Smith Honda 56 -99
8 R. Wilairot Honda 46 -109
9 A. Baldolini MV Agusta 44 -111
10 M. Faccani Kawasaki 43 -112
11 C. Gamarino Kawasaki 40 -115
12 M. Cardenas Honda 36 -119
13 F. Menghi Yamaha 34 -121
14 R. Russo Honda 31 -124
15 D. Schmitter Kawasaki 27 -128
16 L. Mahias Kawasaki 22 -133
17 K. Ryde Yamaha 16 -139
18 R. Wilairot Honda 11 -144
19 L. Stapleford Triumph 10 -145
20 K. Wahr Honda 10 -145
21 S. Hornsey Triumph 9 -146
22 G. Scott Honda 8 -147
23 N. Tuuli Yamaha 7 -148
24 M. Ramirez Honda 7 -148
25 A. Reid Honda 6 -149
26 D. Kraisart Yamaha 5 -150
27 A. Wagner Kawasaki 5 -150
28 A. Ivanov Yamaha 3 -152
29 L. Morciano Honda 2 -153
30 M. Praia Honda 1 -154
31 K. Clarke Honda 1 -154
Round Number: 
8
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 7, Portimao, Portugal

1 K. Sofuoglu Kawasaki 150  
2 J. Cluzel MV Agusta 110 -40
3 P. Jacobsen Honda 95 -55
4 L. Zanetti MV Agusta 81 -69
5 G. Rea Honda 67 -83
6 K. Smith Honda 56 -94
7 R. Rolfo Honda 54 -96
8 R. Wilairot Honda 46 -104
9 M. Faccani Kawasaki 36 -114
10 A. Baldolini MV Agusta 33 -117
11 C. Gamarino Kawasaki 31 -119
12 M. Cardenas Honda 30 -120
13 F. Menghi Yamaha 24 -126
14 D. Schmitter Kawasaki 24 -126
15 R. Russo Honda 23 -127
16 L. Mahias Kawasaki 22 -128
17 K. Ryde Yamaha 16 -134
18 R. Wilairot Honda 11 -139
19 L. Stapleford Triumph 10 -140
20 S. Hornsey Triumph 9 -141
21 K. Wahr Honda 8 -142
22 N. Tuuli Yamaha 7 -143
23 M. Ramirez Honda 7 -143
24 G. Scott Honda 7 -143
25 A. Reid Honda 6 -144
26 D. Kraisart Yamaha 5 -145
27 A. Wagner Kawasaki 5 -145
28 A. Ivanov Yamaha 3 -147
29 L. Morciano Honda 2 -148
30 M. Praia Honda 1 -149
31 K. Clarke Honda 1 -149
Round Number: 
7
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 6, Donington Park, Great Britain

1 K. Sofuoglu Kawasaki 130  
2 J. Cluzel MV Agusta 85 -45
3 P. Jacobsen Kawasaki 79 -51
4 L. Zanetti MV Agusta 70 -60
5 G. Rea Honda 54 -76
6 R. Wilairot Honda 46 -84
7 K. Smith Honda 46 -84
8 R. Rolfo Honda 46 -84
9 A. Baldolini MV Agusta 33 -97
10 M. Faccani Kawasaki 32 -98
11 M. Cardenas Honda 23 -107
12 R. Russo Honda 23 -107
13 L. Mahias Kawasaki 22 -108
14 D. Schmitter Kawasaki 22 -108
15 C. Gamarino Kawasaki 22 -108
16 F. Menghi Yamaha 18 -112
17 K. Ryde Yamaha 16 -114
18 R. Wilairot Honda 11 -119
19 L. Stapleford Triumph 10 -120
20 S. Hornsey Triumph 9 -121
21 K. Wahr Honda 8 -122
22 N. Tuuli Yamaha 7 -123
23 A. Reid Honda 6 -124
24 D. Kraisart Yamaha 5 -125
25 A. Wagner Kawasaki 5 -125
26 G. Scott Honda 4 -126
27 A. Ivanov Yamaha 3 -127
28 M. Ramirez Honda 2 -128
29 L. Morciano Honda 2 -128
30 K. Clarke Honda 1 -129
Round Number: 
6
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 5, Imola, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 105  
2 P. Jacobsen Kawasaki 68 -37
3 J. Cluzel MV Agusta 65 -40
4 L. Zanetti MV Agusta 57 -48
5 R. Wilairot Honda 46 -59
6 K. Smith Honda 46 -59
7 G. Rea Honda 46 -59
8 R. Rolfo Honda 41 -64
9 A. Baldolini MV Agusta 33 -72
10 M. Faccani Kawasaki 32 -73
11 L. Mahias Kawasaki 22 -83
12 D. Schmitter Kawasaki 22 -83
13 M. Cardenas Honda 20 -85
14 C. Gamarino Kawasaki 20 -85
15 R. Russo Honda 19 -86
16 F. Menghi Yamaha 18 -87
17 R. Wilairot Honda 11 -94
18 K. Wahr Honda 8 -97
19 D. Kraisart Yamaha 5 -100
20 A. Wagner Kawasaki 5 -100
21 G. Scott Honda 4 -101
22 A. Ivanov Yamaha 3 -102
23 M. Ramirez Yamaha 2 -103
24 L. Morciano Honda 2 -103
Round Number: 
5
Year: 
2015

Back to top

Pages