World Supersport Championship Standings

2017 World Supersport Championship Standings After Race 1, Phillip Island, Australia

1 Roberto Rolfo MV Agusta 25  
2 Lucas Mahias Yamaha 20 -5
3 Anthony West Yamaha 16 -9
4 Kyle Ryde Kawasaki 13 -12
5 Niki Tuuli Yamaha 11 -14
6 PJ Jacobsen MV Agusta 10 -15
7 Aiden Wagner Honda 9 -16
8 Kazuki Watanabe Kawasaki 8 -17
9 Nacho Calero Kawasaki 7 -18
10 Lachlan Epis Kawasaki 6 -19
11 Sheridan Morais Yamaha 5 -20
12 Zulfahmi Khairuddin Kawasaki 4 -21
13 Alex Baldolini MV Agusta 3 -22
14 Michael Canducci Kawasaki 2 -23
Round Number: 
1
Year: 
2017

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 13, Losail, Qatar

1 K. Sofuoglu Kawasaki 216  
2 J. Cluzel MV Agusta 142 -74
3 R. Krummenacher Kawasaki 140 -76
4 P. Jacobsen Honda 135 -81
5 K. Smith Honda 125 -91
6 A. Badovini Honda 86 -130
7 G. Rea MV Agusta 81 -135
8 A. Baldolini MV Agusta 80 -136
9 F. Caricasulo Honda 75 -141
10 N. Tuuli Yamaha 60 -156
11 Z. Khairuddin Kawasaki 56 -160
12 A. Bassani Kawasaki 55 -161
13 L. Zanetti MV Agusta 50 -166
14 O. Jezek Kawasaki 41 -175
15 I. Mykhalchyk Kawasaki 39 -177
16 L. Stapleford Triumph 35 -181
17 N. Terol Kawasaki 31 -185
18 A. Zaccone Kawasaki 31 -185
19 C. Gamarino Kawasaki 30 -186
20 C. Bergman Honda 30 -186
21 H. Okubo Honda 19 -197
22 K. Wahr Honda 17 -199
23 A. West Yamaha 16 -200
24 R. Rolfo MV Agusta 15 -201
25 K. Ryde Kawasaki 14 -202
26 A. Wagner MV Agusta 9 -207
27 M. Roccoli MV Agusta 7 -209
28 G. Scott Honda 7 -209
29 D. Stirpe Kawasaki 6 -210
30 X. Pinsach Honda 6 -210
31 D. Kraisart Yamaha 5 -211
32 L. Cresson Yamaha 4 -212
33 H. Soomer Yamaha 4 -212
34 K. Manfredi Suzuki 4 -212
35 L. Morciano Kawasaki 3 -213
36 A. Phillis Honda 2 -214
37 L. Epis Kawasaki 1 -215
38 C. Tangre Suzuki 1 -215
39 N. Calero Kawasaki 1 -215
40 M. Levy Yamaha 1 -215
Round Number: 
13
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Race 12, Jerez, Spain

1 K. Sofuoglu* Kawasaki 196  
2 R. Krummenacher Kawasaki 129 -67
3 J. Cluzel MV Agusta 126 -70
4 P. Jacobsen Honda 122 -74
5 K. Smith Honda 100 -96
6 G. Rea MV Agusta 81 -115
7 A. Badovini Honda 76 -120
8 F. Caricasulo Honda 75 -121
9 A. Baldolini MV Agusta 74 -122
10 N. Tuuli Yamaha 60 -136
11 A. Bassani Kawasaki 55 -141
12 L. Zanetti MV Agusta 50 -146
13 Z. Khairuddin Kawasaki 47 -149
14 I. Mykhalchyk Kawasaki 39 -157
15 O. Jezek Kawasaki 36 -160
16 L. Stapleford Triumph 35 -161
17 N. Terol Kawasaki 31 -165
18 A. Zaccone Kawasaki 31 -165
19 C. Gamarino Kawasaki 30 -166
20 C. Bergman Honda 22 -174
21 K. Wahr Honda 17 -179
22 A. West Yamaha 16 -180
23 H. Okubo Honda 16 -180
24 R. Rolfo MV Agusta 15 -181
25 K. Ryde Kawasaki 12 -184
26 A. Wagner MV Agusta 9 -187
27 G. Scott Honda 7 -189
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -190
29 X. Pinsach Honda 6 -190
30 D. Kraisart Yamaha 5 -191
31 H. Soomer Yamaha 4 -192
32 K. Manfredi Suzuki 4 -192
33 L. Morciano Kawasaki 3 -193
34 A. Phillis Honda 2 -194
35 C. Tangre Suzuki 1 -195
36 N. Calero Kawasaki 1 -195
37 M. Levy Yamaha 1 -195

* 2016 World Supersport Champion

Round Number: 
12
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 11, Magny-Cours, France

1 K. Sofuoglu Kawasaki 171  
2 R. Krummenacher Kawasaki 129 -42
3 J. Cluzel MV Agusta 116 -55
4 P. Jacobsen Honda 109 -62
5 K. Smith Honda 84 -87
6 G. Rea MV Agusta 81 -90
7 F. Caricasulo Honda 75 -96
8 A. Baldolini MV Agusta 74 -97
9 A. Badovini Honda 68 -103
10 Z. Khairuddin Kawasaki 46 -125
11 A. Bassani Kawasaki 44 -127
12 L. Zanetti MV Agusta 44 -127
13 N. Tuuli Yamaha 40 -131
14 O. Jezek Kawasaki 36 -135
15 L. Stapleford Triumph 33 -138
16 N. Terol Kawasaki 31 -140
17 C. Gamarino Kawasaki 30 -141
18 I. Mykhalchyk Kawasaki 30 -141
19 A. Zaccone Kawasaki 26 -145
20 K. Wahr Honda 17 -154
21 A. West Yamaha 16 -155
22 C. Bergman Honda 15 -156
23 R. Rolfo MV Agusta 15 -156
24 H. Okubo Honda 13 -158
25 K. Ryde Kawasaki 12 -159
26 A. Wagner MV Agusta 9 -162
27 G. Scott Honda 7 -164
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -165
29 D. Kraisart Yamaha 5 -166
30 H. Soomer Yamaha 4 -167
31 K. Manfredi Suzuki 4 -167
32 L. Morciano Kawasaki 3 -168
33 X. Pinsach Honda 2 -169
34 A. Phillis Honda 2 -169
35 C. Tangre Suzuki 1 -170
36 N. Calero Kawasaki 1 -170
37 M. Levy Yamaha 1 -170
Round Number: 
11
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 10, Lausitzring, Germany

1 K. Sofuoglu Kawasaki 171  
2 R. Krummenacher Kawasaki 118 -53
3 P. Jacobsen Honda 109 -62
4 J. Cluzel MV Agusta 91 -80
5 G. Rea MV Agusta 81 -90
6 K. Smith Honda 75 -96
7 A. Baldolini MV Agusta 74 -97
8 F. Caricasulo Honda 65 -106
9 A. Badovini Honda 52 -119
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -131
11 L. Zanetti MV Agusta 37 -134
12 O. Jezek Kawasaki 33 -138
13 L. Stapleford Triumph 32 -139
14 N. Terol Kawasaki 31 -140
15 A. Bassani Kawasaki 31 -140
16 C. Gamarino Kawasaki 30 -141
17 A. Zaccone Kawasaki 26 -145
18 I. Mikhalchik Kawasaki 22 -149
19 N. Tuuli Yamaha 20 -151
20 K. Wahr Honda 17 -154
21 A. West Yamaha 16 -155
22 C. Bergman Honda 15 -156
23 R. Rolfo MV Agusta 15 -156
24 H. Okubo Honda 13 -158
25 A. Wagner MV Agusta 9 -162
26 G. Scott Honda 7 -164
27 K. Ryde Kawasaki 7 -164
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -165
29 D. Kraisart Yamaha 5 -166
30 K. Manfredi Suzuki 4 -167
31 L. Morciano Kawasaki 3 -168
32 A. Phillis Honda 2 -169
33 C. Tangre Suzuki 1 -170
34 N. Calero Kawasaki 1 -170
35 M. Levy Yamaha 1 -170
Round Number: 
10
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 8, Misano, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 146  
2 R. Krummenacher Kawasaki 106 -40
3 P. Jacobsen Honda 92 -54
4 G. Rea MV Agusta 78 -68
5 J. Cluzel MV Agusta 75 -71
6 F. Caricasulo Honda 74 -72
7 A. Baldolini MV Agusta 69 -77
8 K. Smith Honda 68 -78
9 A. Badovini Honda 49 -97
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -106
11 O. Jezek Kawasaki 33 -113
12 N. Terol MV Agusta 31 -115
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -116
14 A. Bassani Kawasaki 29 -117
15 L. Zanetti MV Agusta 27 -119
16 A. Zaccone Kawasaki 26 -120
17 L. Stapleford Triumph 26 -120
18 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -126
19 A. West Yamaha 16 -130
20 K. Wahr Honda 16 -130
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -131
22 A. Wagner MV Agusta 8 -138
23 G. Scott Honda 7 -139
24 K. Ryde MV Agusta 7 -139
25 C. Bergman Honda 6 -140
26 H. Okubo Honda 6 -140
27 D. Stirpe Kawasaki 5 -141
28 D. Kraisart Yamaha 5 -141
29 K. Manfredi Suzuki 3 -143
30 L. Morciano Kawasaki 2 -144
31 A. Phillis Honda 2 -144
32 C. Tangre Suzuki 1 -145
33 N. Calero Kawasaki 1 -145
34 M. Levy Yamaha 1 -145
Round Number: 
8
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 7, Donington, United Kingdom

1 K. Sofuoglu Kawasaki 121  
2 R. Krummenacher Kawasaki 95 -26
3 P. Jacobsen Honda 76 -45
4 J. Cluzel MV Agusta 75 -46
5 K. Smith Honda 68 -53
6 G. Rea MV Agusta 65 -56
7 A. Baldolini MV Agusta 60 -61
8 F. Caricasulo Honda 54 -67
9 A. Badovini Honda 49 -72
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -81
11 O. Jezek Kawasaki 33 -88
12 N. Terol MV Agusta 31 -90
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -91
14 A. Zaccone Kawasaki 26 -95
15 A. Bassani Kawasaki 21 -100
16 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -101
17 L. Stapleford Triumph 19 -102
18 L. Zanetti MV Agusta 17 -104
19 A. West Yamaha 16 -105
20 K. Wahr Honda 16 -105
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -106
22 A. Wagner MV Agusta 7 -114
23 G. Scott Honda 7 -114
24 K. Ryde MV Agusta 7 -114
25 D. Kraisart Yamaha 5 -116
26 A. Phillis Honda 2 -119
27 H. Okubo Honda 2 -119
28 C. Tangre Suzuki 1 -120
29 N. Calero Kawasaki 1 -120
30 M. Levy Yamaha 1 -120
Round Number: 
7
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 6, Sepang, Malaysia

1 K. Sofuoglu Kawasaki 96  
2 R. Krummenacher Kawasaki 79 -17
3 J. Cluzel MV Agusta 67 -29
4 K. Smith Honda 57 -39
5 P. Jacobsen Honda 56 -40
6 G. Rea MV Agusta 52 -44
7 A. Baldolini MV Agusta 51 -45
8 F. Caricasulo Honda 48 -48
9 A. Badovini Honda 41 -55
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -56
11 O. Jezek Kawasaki 32 -64
12 N. Terol MV Agusta 30 -66
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -66
14 A. Zaccone Kawasaki 22 -74
15 L. Zanetti MV Agusta 21 -75
16 A. Bassani Kawasaki 20 -76
17 A. West Yamaha 16 -80
18 I. Mikhalchik Kawasaki 16 -80
19 K. Wahr Honda 15 -81
20 R. Rolfo MV Agusta 12 -84
21 L. Stapleford Triumph 8 -88
22 A. Wagner MV Agusta 7 -89
23 G. Scott Honda 7 -89
24 K. Ryde Yamaha 6 -90
25 D. Kraisart Yamaha 5 -91
26 A. Phillis Honda 2 -94
27 H. Okubo Honda 1 -95
28 C. Tangre Suzuki 1 -95
29 N. Calero Kawasaki 1 -95
30 M. Levy Yamaha 1 -95
Round Number: 
6
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 5, Imola, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 86  
2 R. Krummenacher Kawasaki 71 -15
3 J. Cluzel MV Agusta 58 -28
4 K. Smith Honda 46 -40
5 A. Baldolini MV Agusta 44 -42
6 P. Jacobsen Honda 43 -43
7 F. Caricasulo Honda 42 -44
8 G. Rea MV Agusta 36 -50
9 O. Jezek Kawasaki 32 -54
10 N. Terol MV Agusta 30 -56
11 C. Gamarino Kawasaki 25 -61
12 A. Zaccone Kawasaki 22 -64
13 A. Bassani Kawasaki 20 -66
14 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -66
15 L. Zanetti MV Agusta 18 -68
16 A. West Yamaha 16 -70
17 I. Mikhalchik Kawasaki 16 -70
18 A. Badovini Honda 16 -70
19 K. Wahr Honda 15 -71
20 R. Rolfo MV Agusta 8 -78
21 A. Wagner MV Agusta 7 -79
22 G. Scott Honda 7 -79
23 L. Stapleford Triumph 6 -80
24 K. Ryde Yamaha 6 -80
25 D. Kraisart Yamaha 5 -81
26 A. Phillis Honda 2 -84
27 C. Tangre Suzuki 1 -85
28 N. Calero Kawasaki 1 -85
29 M. Levy Yamaha 1 -85
Round Number: 
5
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 4, Assen, The Netherlands

1 R. Krummenacher Kawasaki 71  
2 K. Sofuoglu Kawasaki 61 -10
3 K. Smith Honda 41 -30
4 J. Cluzel MV Agusta 38 -33
5 G. Rea MV Agusta 36 -35
6 F. Caricasulo Honda 34 -37
7 A. Baldolini MV Agusta 31 -40
8 P. Jacobsen Honda 27 -44
9 C. Gamarino Kawasaki 25 -46
10 N. Terol MV Agusta 24 -47
11 O. Jezek Kawasaki 23 -48
12 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -51
13 A. Bassani Kawasaki 18 -53
14 A. West Yamaha 16 -55
15 I. Mikhalchik Kawasaki 13 -58
16 A. Zaccone Kawasaki 11 -60
17 K. Wahr Honda 11 -60
18 A. Badovini Honda 9 -62
19 L. Zanetti MV Agusta 8 -63
20 R. Rolfo MV Agusta 7 -64
21 A. Wagner MV Agusta 7 -64
22 G. Scott Honda 7 -64
23 L. Stapleford Triumph 6 -65
24 K. Ryde Yamaha 6 -65
25 D. Kraisart Yamaha 5 -66
26 A. Phillis Honda 2 -69
27 C. Tangre Suzuki 1 -70
28 N. Calero Kawasaki 1 -70
29 M. Levy Yamaha 1 -70
Round Number: 
4
Year: 
2016

Back to top

Pages