World Supersport Championship Standings

2016 World Supersport Championship Standings After Race 8, Misano, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 146  
2 R. Krummenacher Kawasaki 106 -40
3 P. Jacobsen Honda 92 -54
4 G. Rea MV Agusta 78 -68
5 J. Cluzel MV Agusta 75 -71
6 F. Caricasulo Honda 74 -72
7 A. Baldolini MV Agusta 69 -77
8 K. Smith Honda 68 -78
9 A. Badovini Honda 49 -97
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -106
11 O. Jezek Kawasaki 33 -113
12 N. Terol MV Agusta 31 -115
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -116
14 A. Bassani Kawasaki 29 -117
15 L. Zanetti MV Agusta 27 -119
16 A. Zaccone Kawasaki 26 -120
17 L. Stapleford Triumph 26 -120
18 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -126
19 A. West Yamaha 16 -130
20 K. Wahr Honda 16 -130
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -131
22 A. Wagner MV Agusta 8 -138
23 G. Scott Honda 7 -139
24 K. Ryde MV Agusta 7 -139
25 C. Bergman Honda 6 -140
26 H. Okubo Honda 6 -140
27 D. Stirpe Kawasaki 5 -141
28 D. Kraisart Yamaha 5 -141
29 K. Manfredi Suzuki 3 -143
30 L. Morciano Kawasaki 2 -144
31 A. Phillis Honda 2 -144
32 C. Tangre Suzuki 1 -145
33 N. Calero Kawasaki 1 -145
34 M. Levy Yamaha 1 -145
Round Number: 
8
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 7, Donington, United Kingdom

1 K. Sofuoglu Kawasaki 121  
2 R. Krummenacher Kawasaki 95 -26
3 P. Jacobsen Honda 76 -45
4 J. Cluzel MV Agusta 75 -46
5 K. Smith Honda 68 -53
6 G. Rea MV Agusta 65 -56
7 A. Baldolini MV Agusta 60 -61
8 F. Caricasulo Honda 54 -67
9 A. Badovini Honda 49 -72
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -81
11 O. Jezek Kawasaki 33 -88
12 N. Terol MV Agusta 31 -90
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -91
14 A. Zaccone Kawasaki 26 -95
15 A. Bassani Kawasaki 21 -100
16 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -101
17 L. Stapleford Triumph 19 -102
18 L. Zanetti MV Agusta 17 -104
19 A. West Yamaha 16 -105
20 K. Wahr Honda 16 -105
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -106
22 A. Wagner MV Agusta 7 -114
23 G. Scott Honda 7 -114
24 K. Ryde MV Agusta 7 -114
25 D. Kraisart Yamaha 5 -116
26 A. Phillis Honda 2 -119
27 H. Okubo Honda 2 -119
28 C. Tangre Suzuki 1 -120
29 N. Calero Kawasaki 1 -120
30 M. Levy Yamaha 1 -120
Round Number: 
7
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 6, Sepang, Malaysia

1 K. Sofuoglu Kawasaki 96  
2 R. Krummenacher Kawasaki 79 -17
3 J. Cluzel MV Agusta 67 -29
4 K. Smith Honda 57 -39
5 P. Jacobsen Honda 56 -40
6 G. Rea MV Agusta 52 -44
7 A. Baldolini MV Agusta 51 -45
8 F. Caricasulo Honda 48 -48
9 A. Badovini Honda 41 -55
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -56
11 O. Jezek Kawasaki 32 -64
12 N. Terol MV Agusta 30 -66
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -66
14 A. Zaccone Kawasaki 22 -74
15 L. Zanetti MV Agusta 21 -75
16 A. Bassani Kawasaki 20 -76
17 A. West Yamaha 16 -80
18 I. Mikhalchik Kawasaki 16 -80
19 K. Wahr Honda 15 -81
20 R. Rolfo MV Agusta 12 -84
21 L. Stapleford Triumph 8 -88
22 A. Wagner MV Agusta 7 -89
23 G. Scott Honda 7 -89
24 K. Ryde Yamaha 6 -90
25 D. Kraisart Yamaha 5 -91
26 A. Phillis Honda 2 -94
27 H. Okubo Honda 1 -95
28 C. Tangre Suzuki 1 -95
29 N. Calero Kawasaki 1 -95
30 M. Levy Yamaha 1 -95
Round Number: 
6
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 5, Imola, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 86  
2 R. Krummenacher Kawasaki 71 -15
3 J. Cluzel MV Agusta 58 -28
4 K. Smith Honda 46 -40
5 A. Baldolini MV Agusta 44 -42
6 P. Jacobsen Honda 43 -43
7 F. Caricasulo Honda 42 -44
8 G. Rea MV Agusta 36 -50
9 O. Jezek Kawasaki 32 -54
10 N. Terol MV Agusta 30 -56
11 C. Gamarino Kawasaki 25 -61
12 A. Zaccone Kawasaki 22 -64
13 A. Bassani Kawasaki 20 -66
14 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -66
15 L. Zanetti MV Agusta 18 -68
16 A. West Yamaha 16 -70
17 I. Mikhalchik Kawasaki 16 -70
18 A. Badovini Honda 16 -70
19 K. Wahr Honda 15 -71
20 R. Rolfo MV Agusta 8 -78
21 A. Wagner MV Agusta 7 -79
22 G. Scott Honda 7 -79
23 L. Stapleford Triumph 6 -80
24 K. Ryde Yamaha 6 -80
25 D. Kraisart Yamaha 5 -81
26 A. Phillis Honda 2 -84
27 C. Tangre Suzuki 1 -85
28 N. Calero Kawasaki 1 -85
29 M. Levy Yamaha 1 -85
Round Number: 
5
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 4, Assen, The Netherlands

1 R. Krummenacher Kawasaki 71  
2 K. Sofuoglu Kawasaki 61 -10
3 K. Smith Honda 41 -30
4 J. Cluzel MV Agusta 38 -33
5 G. Rea MV Agusta 36 -35
6 F. Caricasulo Honda 34 -37
7 A. Baldolini MV Agusta 31 -40
8 P. Jacobsen Honda 27 -44
9 C. Gamarino Kawasaki 25 -46
10 N. Terol MV Agusta 24 -47
11 O. Jezek Kawasaki 23 -48
12 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -51
13 A. Bassani Kawasaki 18 -53
14 A. West Yamaha 16 -55
15 I. Mikhalchik Kawasaki 13 -58
16 A. Zaccone Kawasaki 11 -60
17 K. Wahr Honda 11 -60
18 A. Badovini Honda 9 -62
19 L. Zanetti MV Agusta 8 -63
20 R. Rolfo MV Agusta 7 -64
21 A. Wagner MV Agusta 7 -64
22 G. Scott Honda 7 -64
23 L. Stapleford Triumph 6 -65
24 K. Ryde Yamaha 6 -65
25 D. Kraisart Yamaha 5 -66
26 A. Phillis Honda 2 -69
27 C. Tangre Suzuki 1 -70
28 N. Calero Kawasaki 1 -70
29 M. Levy Yamaha 1 -70
Round Number: 
4
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 3, Aragon, Spain

1 R. Krummenacher Kawasaki 58  
2 K. Sofuoglu Kawasaki 45 -13
3 J. Cluzel MV Agusta 38 -20
4 F. Caricasulo Honda 29 -29
5 P. Jacobsen Honda 27 -31
6 N. Terol MV Agusta 21 -37
7 A. Baldolini MV Agusta 20 -38
8 Z. Khairuddin Kawasaki 20 -38
9 C. Gamarino Kawasaki 19 -39
10 A. West Yamaha 16 -42
11 K. Smith Honda 16 -42
12 G. Rea MV Agusta 16 -42
13 O. Jezek Kawasaki 16 -42
14 A. Zaccone Kawasaki 11 -47
15 K. Wahr Honda 11 -47
16 A. Bassani Kawasaki 10 -48
17 L. Zanetti MV Agusta 8 -50
18 R. Rolfo MV Agusta 7 -51
19 A. Wagner MV Agusta 7 -51
20 G. Scott Honda 7 -51
21 D. Kraisart Yamaha 5 -53
22 K. Ryde Yamaha 4 -54
23 I. Mikhalchik Kawasaki 3 -55
24 L. Stapleford Honda 2 -56
25 A. Phillis Honda 2 -56
26 N. Calero Kawasaki 1 -57
27 M. Levy Yamaha 1 -57
Round Number: 
3
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 2, Chang, Thailand

1 R. Krummenacher Kawasaki 38  
2 P. Jacobsen Honda 27 -11
3 J. Cluzel MV Agusta 25 -13
4 K. Sofuoglu Kawasaki 20 -18
5 F. Caricasulo Honda 20 -18
6 A. Baldolini MV Agusta 20 -18
7 A. West Yamaha 16 -22
8 G. Rea MV Agusta 16 -22
9 O. Jezek Kawasaki 14 -24
10 C. Gamarino Kawasaki 13 -25
11 Z. Khairuddin Kawasaki 12 -26
12 K. Smith Honda 11 -27
13 L. Zanetti MV Agusta 8 -30
14 R. Rolfo MV Agusta 7 -31
15 A. Wagner MV Agusta 7 -31
16 G. Scott Honda 7 -31
17 D. Kraisart Yamaha 5 -33
18 N. Terol MV Agusta 5 -33
19 K. Wahr Honda 4 -34
20 L. Stapleford Honda 2 -36
21 A. Phillis Honda 2 -36
22 M. Levy Yamaha 1 -37
Round Number: 
2
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 1, Phillip Island

1 R. Krummenacher Kawasaki 25  
2 F. Caricasulo Honda 20 -5
3 A. West Yamaha 16 -9
4 C. Gamarino Kawasaki 13 -12
5 P. Jacobsen Honda 11 -14
6 A. Baldolini MV Agusta 10 -15
7 G. Rea MV Agusta 9 -16
8 O. Jezek Kawasaki 8 -17
9 R. Rolfo MV Agusta 7 -18
10 A. Wagner MV Agusta 6 -19
11 N. Terol MV Agusta 5 -20
12 G. Scott Honda 4 -21
13 Z. Khairuddin Kawasaki 3 -22
14 A. Phillis Honda 2 -23
15 M. Levy Yamaha 1 -24
Round Number: 
1
Year: 
2016

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 12, Magny-Cours, France

1 K. Sofuoglu* Kawasaki 213  
2 P. Jacobsen Honda 185 -28
3 J. Cluzel MV Agusta 155 -58
4 L. Zanetti MV Agusta 142 -71
5 G. Rea Honda 97 -116
6 K. Smith Honda 91 -122
7 R. Rolfo Honda 79 -134
8 C. Gamarino Kawasaki 62 -151
9 A. Baldolini MV Agusta 59 -154
10 M. Faccani Kawasaki 59 -154
11 M. Cardenas Honda 55 -158
12 R. Wilairot Honda 46 -167
13 D. Schmitter Kawasaki 41 -172
14 L. Mahias Yamaha 38 -175
15 F. Menghi Yamaha 38 -175
16 R. Russo Honda 31 -182
17 K. Wahr Honda 30 -183
18 K. Ryde Yamaha 16 -197
19 N. Terol MV Agusta 13 -200
20 A. Wagner Honda 13 -200
21 M. Ramirez Honda 12 -201
22 R. Wilairot Honda 11 -202
23 L. Stapleford Triumph 10 -203
24 S. Hornsey Triumph 9 -204
25 G. Scott Honda 8 -205
26 N. Tuuli Yamaha 7 -206
27 A. Reid Honda 6 -207
28 D. Kraisart Yamaha 5 -208
29 A. Ivanov Yamaha 3 -210
30 L. Morciano Honda 2 -211
31 X. Pinsach Honda 1 -212
32 J. Chrobak Honda 1 -212
33 M. Praia Honda 1 -212
34 K. Clarke Honda 1 -212

* 2015 World Supersport champion

Round Number: 
12
Year: 
2015

Back to top

2015 World Supersport Championship Standings After Round 11, Jerez, Spain

1 K. Sofuoglu Kawasaki 193  
2 P. Jacobsen Honda 160 -33
3 J. Cluzel MV Agusta 155 -38
4 L. Zanetti MV Agusta 129 -64
5 G. Rea Honda 88 -105
6 K. Smith Honda 80 -113
7 R. Rolfo Honda 74 -119
8 A. Baldolini MV Agusta 59 -134
9 C. Gamarino Kawasaki 55 -138
10 M. Faccani Kawasaki 53 -140
11 M. Cardenas Honda 47 -146
12 R. Wilairot Honda 46 -147
13 F. Menghi Yamaha 38 -155
14 D. Schmitter Kawasaki 37 -156
15 R. Russo Honda 31 -162
16 L. Mahias Yamaha 22 -171
17 K. Wahr Honda 20 -173
18 K. Ryde Yamaha 16 -177
19 M. Ramirez Honda 12 -181
20 N. Terol MV Agusta 11 -182
21 R. Wilairot Honda 11 -182
22 L. Stapleford Triumph 10 -183
23 A. Wagner Honda 10 -183
24 S. Hornsey Triumph 9 -184
25 G. Scott Honda 8 -185
26 N. Tuuli Yamaha 7 -186
27 A. Reid Honda 6 -187
28 D. Kraisart Yamaha 5 -188
29 A. Ivanov Yamaha 3 -190
30 L. Morciano Honda 2 -191
31 J. Chrobak Honda 1 -192
32 M. Praia Honda 1 -192
33 K. Clarke Honda 1 -192
Round Number: 
11
Year: 
2015

Back to top

Pages