World Supersport Championship Standings

2017 World Supersport Championship Standings After Race 4, Assen, The Netherlands

1 Lucas Mahias Yamaha 65  
2 Sheridan Morais Yamaha 45 -20
3 Roberto Rolfo MV Agusta 41 -24
4 PJ Jacobsen MV Agusta 39 -26
5 Kyle Ryde Kawasaki 36 -29
6 Federico Caricasulo Yamaha 35 -30
7 Jules Cluzel Honda 29 -36
8 Niki Tuuli Yamaha 27 -38
9 Kenan Sofuoglu Kawasaki 25 -40
10 Michael Canducci Kawasaki 22 -43
11 Decha Kraisart Yamaha 20 -45
12 Anthony West Yamaha 18 -47
13 Aiden Wagner Honda 17 -48
14 Christian Gamarino Honda 16 -49
15 Kazuki Watanabe Kawasaki 16 -49
16 Hikari Okubo Honda 15 -50
17 Luke Stapleford Triumph 14 -51
18 Thitipong Warokorn Kawasaki 13 -52
19 Hannes Soomer Honda 10 -55
20 Nacho Calero Kawasaki 10 -55
21 Rob Hartog Kawasaki 10 -55
22 Lachlan Epis Kawasaki 10 -55
23 Robin Mulhauser Honda 6 -59
24 Zulfahmi Khairuddin Kawasaki 6 -59
25 Kyle Smith Honda 5 -60
26 Xavier Cardelus Garcia MV Agusta 3 -62
27 Alex Baldolini MV Agusta 3 -62
28 Davide Pizzoli MV Agusta 2 -63
Round Number: 
4
Year: 
2017

Back to top

2017 World Supersport Championship Standings After Race 3, Motorland Aragon, Spain

1 Lucas Mahias Yamaha 45  
2 Roberto Rolfo MV Agusta 40 -5
3 Sheridan Morais Yamaha 34 -11
4 Kyle Ryde Kawasaki 32 -13
5 Niki Tuuli Yamaha 27 -18
6 PJ Jacobsen MV Agusta 26 -19
7 Federico Caricasulo Yamaha 25 -20
8 Decha Kraisart Yamaha 20 -25
9 Aiden Wagner Honda 17 -28
10 Anthony West Yamaha 16 -29
11 Kazuki Watanabe Kawasaki 16 -29
12 Hikari Okubo Honda 15 -30
13 Jules Cluzel Honda 13 -32
14 Thitipong Warokorn Kawasaki 13 -32
15 Michael Canducci Kawasaki 13 -32
16 Nacho Calero Kawasaki 10 -35
17 Lachlan Epis Kawasaki 10 -35
18 Christian Gamarino Honda 9 -36
19 Hannes Soomer Honda 7 -38
20 Luke Stapleford Triumph 6 -39
21 Robin Mulhauser Honda 6 -39
22 Zulfahmi Khairuddin Kawasaki 6 -39
23 Rob Hartog Kawasaki 4 -41
24 Xavier Cardelus Garcia MV Agusta 3 -42
25 Alex Baldolini MV Agusta 3 -42
26 Davide Pizzoli MV Agusta 2 -43
Round Number: 
3
Year: 
2017

Back to top

2017 World Supersport Championship Standings After Race 2, Chang, Thailand

1 Roberto Rolfo MV Agusta 30  
2 Niki Tuuli Yamaha 27 -3
3 Federico Caricasulo Yamaha 25 -5
4 Kyle Ryde Kawasaki 24 -6
5 Decha Kraisart Yamaha 20 -10
6 Lucas Mahias Yamaha 20 -10
7 Aiden Wagner Honda 17 -13
8 Anthony West Yamaha 16 -14
9 Kazuki Watanabe Kawasaki 15 -15
10 Sheridan Morais Yamaha 14 -16
11 Thitipong Warokorn Kawasaki 13 -17
12 Hikari Okubo Honda 10 -20
13 PJ Jacobsen MV Agusta 10 -20
14 Nacho Calero Kawasaki 10 -20
15 Lachlan Epis Kawasaki 10 -20
16 Robin Mulhauser Honda 6 -24
17 Zulfahmi Khairuddin Kawasaki 4 -26
18 Alex Baldolini MV Agusta 3 -27
19 Davide Pizzoli MV Agusta 2 -28
20 Michael Canducci Kawasaki 2 -28
Round Number: 
2
Year: 
2017

Back to top

2017 World Supersport Championship Standings After Race 1, Phillip Island, Australia

1 Roberto Rolfo MV Agusta 25  
2 Lucas Mahias Yamaha 20 -5
3 Anthony West Yamaha 16 -9
4 Kyle Ryde Kawasaki 13 -12
5 Niki Tuuli Yamaha 11 -14
6 PJ Jacobsen MV Agusta 10 -15
7 Aiden Wagner Honda 9 -16
8 Kazuki Watanabe Kawasaki 8 -17
9 Nacho Calero Kawasaki 7 -18
10 Lachlan Epis Kawasaki 6 -19
11 Sheridan Morais Yamaha 5 -20
12 Zulfahmi Khairuddin Kawasaki 4 -21
13 Alex Baldolini MV Agusta 3 -22
14 Michael Canducci Kawasaki 2 -23
Round Number: 
1
Year: 
2017

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 13, Losail, Qatar

1 K. Sofuoglu Kawasaki 216  
2 J. Cluzel MV Agusta 142 -74
3 R. Krummenacher Kawasaki 140 -76
4 P. Jacobsen Honda 135 -81
5 K. Smith Honda 125 -91
6 A. Badovini Honda 86 -130
7 G. Rea MV Agusta 81 -135
8 A. Baldolini MV Agusta 80 -136
9 F. Caricasulo Honda 75 -141
10 N. Tuuli Yamaha 60 -156
11 Z. Khairuddin Kawasaki 56 -160
12 A. Bassani Kawasaki 55 -161
13 L. Zanetti MV Agusta 50 -166
14 O. Jezek Kawasaki 41 -175
15 I. Mykhalchyk Kawasaki 39 -177
16 L. Stapleford Triumph 35 -181
17 N. Terol Kawasaki 31 -185
18 A. Zaccone Kawasaki 31 -185
19 C. Gamarino Kawasaki 30 -186
20 C. Bergman Honda 30 -186
21 H. Okubo Honda 19 -197
22 K. Wahr Honda 17 -199
23 A. West Yamaha 16 -200
24 R. Rolfo MV Agusta 15 -201
25 K. Ryde Kawasaki 14 -202
26 A. Wagner MV Agusta 9 -207
27 M. Roccoli MV Agusta 7 -209
28 G. Scott Honda 7 -209
29 D. Stirpe Kawasaki 6 -210
30 X. Pinsach Honda 6 -210
31 D. Kraisart Yamaha 5 -211
32 L. Cresson Yamaha 4 -212
33 H. Soomer Yamaha 4 -212
34 K. Manfredi Suzuki 4 -212
35 L. Morciano Kawasaki 3 -213
36 A. Phillis Honda 2 -214
37 L. Epis Kawasaki 1 -215
38 C. Tangre Suzuki 1 -215
39 N. Calero Kawasaki 1 -215
40 M. Levy Yamaha 1 -215
Round Number: 
13
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Race 12, Jerez, Spain

1 K. Sofuoglu* Kawasaki 196  
2 R. Krummenacher Kawasaki 129 -67
3 J. Cluzel MV Agusta 126 -70
4 P. Jacobsen Honda 122 -74
5 K. Smith Honda 100 -96
6 G. Rea MV Agusta 81 -115
7 A. Badovini Honda 76 -120
8 F. Caricasulo Honda 75 -121
9 A. Baldolini MV Agusta 74 -122
10 N. Tuuli Yamaha 60 -136
11 A. Bassani Kawasaki 55 -141
12 L. Zanetti MV Agusta 50 -146
13 Z. Khairuddin Kawasaki 47 -149
14 I. Mykhalchyk Kawasaki 39 -157
15 O. Jezek Kawasaki 36 -160
16 L. Stapleford Triumph 35 -161
17 N. Terol Kawasaki 31 -165
18 A. Zaccone Kawasaki 31 -165
19 C. Gamarino Kawasaki 30 -166
20 C. Bergman Honda 22 -174
21 K. Wahr Honda 17 -179
22 A. West Yamaha 16 -180
23 H. Okubo Honda 16 -180
24 R. Rolfo MV Agusta 15 -181
25 K. Ryde Kawasaki 12 -184
26 A. Wagner MV Agusta 9 -187
27 G. Scott Honda 7 -189
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -190
29 X. Pinsach Honda 6 -190
30 D. Kraisart Yamaha 5 -191
31 H. Soomer Yamaha 4 -192
32 K. Manfredi Suzuki 4 -192
33 L. Morciano Kawasaki 3 -193
34 A. Phillis Honda 2 -194
35 C. Tangre Suzuki 1 -195
36 N. Calero Kawasaki 1 -195
37 M. Levy Yamaha 1 -195

* 2016 World Supersport Champion

Round Number: 
12
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 11, Magny-Cours, France

1 K. Sofuoglu Kawasaki 171  
2 R. Krummenacher Kawasaki 129 -42
3 J. Cluzel MV Agusta 116 -55
4 P. Jacobsen Honda 109 -62
5 K. Smith Honda 84 -87
6 G. Rea MV Agusta 81 -90
7 F. Caricasulo Honda 75 -96
8 A. Baldolini MV Agusta 74 -97
9 A. Badovini Honda 68 -103
10 Z. Khairuddin Kawasaki 46 -125
11 A. Bassani Kawasaki 44 -127
12 L. Zanetti MV Agusta 44 -127
13 N. Tuuli Yamaha 40 -131
14 O. Jezek Kawasaki 36 -135
15 L. Stapleford Triumph 33 -138
16 N. Terol Kawasaki 31 -140
17 C. Gamarino Kawasaki 30 -141
18 I. Mykhalchyk Kawasaki 30 -141
19 A. Zaccone Kawasaki 26 -145
20 K. Wahr Honda 17 -154
21 A. West Yamaha 16 -155
22 C. Bergman Honda 15 -156
23 R. Rolfo MV Agusta 15 -156
24 H. Okubo Honda 13 -158
25 K. Ryde Kawasaki 12 -159
26 A. Wagner MV Agusta 9 -162
27 G. Scott Honda 7 -164
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -165
29 D. Kraisart Yamaha 5 -166
30 H. Soomer Yamaha 4 -167
31 K. Manfredi Suzuki 4 -167
32 L. Morciano Kawasaki 3 -168
33 X. Pinsach Honda 2 -169
34 A. Phillis Honda 2 -169
35 C. Tangre Suzuki 1 -170
36 N. Calero Kawasaki 1 -170
37 M. Levy Yamaha 1 -170
Round Number: 
11
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Standings after Round 10, Lausitzring, Germany

1 K. Sofuoglu Kawasaki 171  
2 R. Krummenacher Kawasaki 118 -53
3 P. Jacobsen Honda 109 -62
4 J. Cluzel MV Agusta 91 -80
5 G. Rea MV Agusta 81 -90
6 K. Smith Honda 75 -96
7 A. Baldolini MV Agusta 74 -97
8 F. Caricasulo Honda 65 -106
9 A. Badovini Honda 52 -119
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -131
11 L. Zanetti MV Agusta 37 -134
12 O. Jezek Kawasaki 33 -138
13 L. Stapleford Triumph 32 -139
14 N. Terol Kawasaki 31 -140
15 A. Bassani Kawasaki 31 -140
16 C. Gamarino Kawasaki 30 -141
17 A. Zaccone Kawasaki 26 -145
18 I. Mikhalchik Kawasaki 22 -149
19 N. Tuuli Yamaha 20 -151
20 K. Wahr Honda 17 -154
21 A. West Yamaha 16 -155
22 C. Bergman Honda 15 -156
23 R. Rolfo MV Agusta 15 -156
24 H. Okubo Honda 13 -158
25 A. Wagner MV Agusta 9 -162
26 G. Scott Honda 7 -164
27 K. Ryde Kawasaki 7 -164
28 D. Stirpe Kawasaki 6 -165
29 D. Kraisart Yamaha 5 -166
30 K. Manfredi Suzuki 4 -167
31 L. Morciano Kawasaki 3 -168
32 A. Phillis Honda 2 -169
33 C. Tangre Suzuki 1 -170
34 N. Calero Kawasaki 1 -170
35 M. Levy Yamaha 1 -170
Round Number: 
10
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 8, Misano, Italy

1 K. Sofuoglu Kawasaki 146  
2 R. Krummenacher Kawasaki 106 -40
3 P. Jacobsen Honda 92 -54
4 G. Rea MV Agusta 78 -68
5 J. Cluzel MV Agusta 75 -71
6 F. Caricasulo Honda 74 -72
7 A. Baldolini MV Agusta 69 -77
8 K. Smith Honda 68 -78
9 A. Badovini Honda 49 -97
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -106
11 O. Jezek Kawasaki 33 -113
12 N. Terol MV Agusta 31 -115
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -116
14 A. Bassani Kawasaki 29 -117
15 L. Zanetti MV Agusta 27 -119
16 A. Zaccone Kawasaki 26 -120
17 L. Stapleford Triumph 26 -120
18 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -126
19 A. West Yamaha 16 -130
20 K. Wahr Honda 16 -130
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -131
22 A. Wagner MV Agusta 8 -138
23 G. Scott Honda 7 -139
24 K. Ryde MV Agusta 7 -139
25 C. Bergman Honda 6 -140
26 H. Okubo Honda 6 -140
27 D. Stirpe Kawasaki 5 -141
28 D. Kraisart Yamaha 5 -141
29 K. Manfredi Suzuki 3 -143
30 L. Morciano Kawasaki 2 -144
31 A. Phillis Honda 2 -144
32 C. Tangre Suzuki 1 -145
33 N. Calero Kawasaki 1 -145
34 M. Levy Yamaha 1 -145
Round Number: 
8
Year: 
2016

Back to top

2016 World Supersport Championship Standings After Race 7, Donington, United Kingdom

1 K. Sofuoglu Kawasaki 121  
2 R. Krummenacher Kawasaki 95 -26
3 P. Jacobsen Honda 76 -45
4 J. Cluzel MV Agusta 75 -46
5 K. Smith Honda 68 -53
6 G. Rea MV Agusta 65 -56
7 A. Baldolini MV Agusta 60 -61
8 F. Caricasulo Honda 54 -67
9 A. Badovini Honda 49 -72
10 Z. Khairuddin Kawasaki 40 -81
11 O. Jezek Kawasaki 33 -88
12 N. Terol MV Agusta 31 -90
13 C. Gamarino Kawasaki 30 -91
14 A. Zaccone Kawasaki 26 -95
15 A. Bassani Kawasaki 21 -100
16 I. Mikhalchik Kawasaki 20 -101
17 L. Stapleford Triumph 19 -102
18 L. Zanetti MV Agusta 17 -104
19 A. West Yamaha 16 -105
20 K. Wahr Honda 16 -105
21 R. Rolfo MV Agusta 15 -106
22 A. Wagner MV Agusta 7 -114
23 G. Scott Honda 7 -114
24 K. Ryde MV Agusta 7 -114
25 D. Kraisart Yamaha 5 -116
26 A. Phillis Honda 2 -119
27 H. Okubo Honda 2 -119
28 C. Tangre Suzuki 1 -120
29 N. Calero Kawasaki 1 -120
30 M. Levy Yamaha 1 -120
Round Number: 
7
Year: 
2016

Back to top

Pages