World Supersport Championship Standings

2015 World Supersport Championship Standings After Round 1, Phillip Island, Australia

Championship standings after round 1, 2015
1 J. Cluzel MV Agusta 25  
2 L. Zanetti MV Agusta 20 -5
3 G. Rea Honda 16 -9
4 K. Smith Honda 13 -12
5 R. Wilairot Honda 11 -14
6 K. Sofuoglu Kawasaki 10 -15
7 A. Baldolini MV Agusta 9 -16
8 R. Rolfo Honda 8 -17
9 D. Schmitter Kawasaki 7 -18
10 P. Jacobsen Kawasaki 6 -19
11 C. Gamarino Kawasaki 5 -20
12 M. Faccani Kawasaki 4 -21
13 G. Scott Honda 2 -23
14 F. Menghi Yamaha 1 -24
Race Details
Round Number: 
1
Year: 
2015

2014 World Supersport Championship Standings After Round 12, Losail, Qatar

Championship standings after round 12, 2014
1 M. VD MARK* HONDA 230  
2 J. CLUZEL MV AGUSTA 148 -82
3 F. MARINO KAWASAKI 125 -105
4 L. ZANETTI HONDA 112 -118
5 K. COGHLAN YAMAHA 109 -121
6 P. JACOBSEN KAWASAKI 99 -131
7 R. ROLFO KAWASAKI 97 -133
8 K. SOFUOGLU KAWASAKI 94 -136
9 R. WILAIROT HONDA 70 -160
10 R. DE ROSA HONDA 70 -160
11 R. TAMBURINI KAWASAKI 70 -160
12 J. KENNEDY HONDA 56 -174
13 M. BUSSOLOTTI HONDA 30 -200
14 A. NOCCO KAWASAKI 27 -203
15 C. GAMARINO KAWASAKI 27 -203
16 K. WAHR YAMAHA 26 -204
17 R. RUSSO HONDA 25 -205
18 F. MENGHI YAMAHA 20 -210
19 V. LEONOV HONDA 19 -211
20 M. ROCCOLI MV AGUSTA 15 -215
21 D. SCHMITTER YAMAHA 14 -216
22 L. MAHIAS YAMAHA 13 -217
23 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -221
24 Z. ZAIDI HONDA 7 -223
25 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -223
26 L. MARCONI HONDA 5 -225
27 M. LAW KAWASAKI 5 -225
28 V. DEBISE HONDA 4 -226
29 M. DAVIES HONDA 3 -227
30 N. CALERO HONDA 3 -227
31 F. ROGERS HONDA 1 -229

* 2014 World Supersport Champion

Race Details
Round Number: 
12
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 11, Magny-Cours, France

Championship standings after round 11, 2014
1 M. VD MARK HONDA 205  
2 J. CLUZEL MV AGUSTA 132 -73
3 F. MARINO KAWASAKI 120 -85
4 L. ZANETTI HONDA 103 -102
5 K. COGHLAN YAMAHA 98 -107
6 P. JACOBSEN KAWASAKI 95 -110
7 R. ROLFO KAWASAKI 87 -118
8 K. SOFUOGLU KAWASAKI 86 -119
9 R. DE ROSA HONDA 67 -138
10 R. TAMBURINI KAWASAKI 63 -142
11 J. KENNEDY HONDA 56 -149
12 R. WILAIROT HONDA 50 -155
13 M. BUSSOLOTTI HONDA 30 -175
14 A. NOCCO KAWASAKI 27 -178
15 K. WAHR YAMAHA 26 -179
16 R. RUSSO HONDA 25 -180
17 C. GAMARINO KAWASAKI 25 -180
18 F. MENGHI YAMAHA 20 -185
19 V. LEONOV HONDA 19 -186
20 D. SCHMITTER YAMAHA 14 -191
21 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -196
22 M. ROCCOLI MV AGUSTA 9 -196
23 Z. ZAIDI HONDA 7 -198
24 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -198
25 L. MARCONI HONDA 5 -200
26 M. LAW KAWASAKI 4 -201
27 V. DEBISE HONDA 4 -201
28 M. DAVIES HONDA 3 -202
29 N. CALERO HONDA 3 -202
30 F. ROGERS HONDA 1 -204
Race Details
Round Number: 
11
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 10, Jerez, Spain

Championship standings after round 10, Jerez, Spain 2014
1 *M. VD MARK HONDA 185  
2 F. MARINO KAWASAKI 109 -76
3 J. CLUZEL MV AGUSTA 107 -78
4 L. ZANETTI HONDA 90 -95
5 K. COGHLAN YAMAHA 88 -97
6 P. JACOBSEN KAWASAKI 87 -98
7 K. SOFUOGLU KAWASAKI 86 -99
8 R. ROLFO KAWASAKI 71 -114
9 R. DE ROSA HONDA 67 -118
10 J. KENNEDY HONDA 56 -129
11 R. TAMBURINI KAWASAKI 54 -131
12 R. WILAIROT HONDA 43 -142
13 M. BUSSOLOTTI HONDA 30 -155
14 A. NOCCO KAWASAKI 27 -158
15 K. WAHR YAMAHA 26 -159
16 R. RUSSO HONDA 25 -160
17 C. GAMARINO KAWASAKI 23 -162
18 F. MENGHI YAMAHA 20 -165
19 V. LEONOV HONDA 19 -166
20 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -176
21 M. ROCCOLI MV AGUSTA 8 -177
22 D. SCHMITTER YAMAHA 8 -177
23 Z. ZAIDI HONDA 7 -178
24 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -178
25 V. DEBISE HONDA 4 -181
26 N. CALERO HONDA 3 -182
27 F. ROGERS HONDA 1 -184

* 2014 World Supersport Champion

Race Details
Round Number: 
10
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 8, Portimao, Portugal

Championship standings after round 8, 2014
1 M. VD MARK HONDA 160  
2 J. CLUZEL MV AGUSTA 107 -53
3 F. MARINO KAWASAKI 93 -67
4 K. SOFUOGLU KAWASAKI 83 -77
5 L. ZANETTI HONDA 80 -80
6 K. COGHLAN YAMAHA 77 -83
7 P. JACOBSEN KAWASAKI 67 -93
8 R. DE ROSA HONDA 67 -93
9 R. ROLFO KAWASAKI 62 -98
10 R. TAMBURINI KAWASAKI 48 -112
11 J. KENNEDY HONDA 43 -117
12 R. WILAIROT HONDA 35 -125
13 M. BUSSOLOTTI HONDA 30 -130
14 K. WAHR YAMAHA 26 -134
15 R. RUSSO HONDA 25 -135
16 C. GAMARINO KAWASAKI 22 -138
17 F. MENGHI YAMAHA 20 -140
18 A. NOCCO KAWASAKI 20 -140
19 V. LEONOV MV AGUSTA 15 -145
20 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -151
21 M. ROCCOLI MV AGUSTA 8 -152
22 Z. ZAIDI HONDA 7 -153
23 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -153
24 D. SCHMITTER YAMAHA 3 -157
25 N. CALERO HONDA 3 -157
26 V. DEBISE HONDA 2 -158
27 F. ROGERS HONDA 1 -159
Race Details
Round Number: 
8
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 7, Misano, Italy

Championship standings after round 7, 2014
1 M. VD MARK HONDA 135  
2 J. CLUZEL MV AGUSTA 107 -28
3 F. MARINO KAWASAKI 85 -50
4 L. ZANETTI HONDA 70 -65
5 K. COGHLAN YAMAHA 68 -67
6 K. SOFUOGLU KAWASAKI 67 -68
7 P. JACOBSEN KAWASAKI 56 -79
8 R. ROLFO KAWASAKI 55 -80
9 R. DE ROSA HONDA 54 -81
10 R. TAMBURINI KAWASAKI 48 -87
11 R. WILAIROT HONDA 30 -105
12 M. BUSSOLOTTI HONDA 27 -108
13 K. WAHR YAMAHA 26 -109
14 R. RUSSO HONDA 25 -110
15 J. KENNEDY HONDA 23 -112
16 C. GAMARINO KAWASAKI 22 -113
17 F. MENGHI YAMAHA 19 -116
18 A. NOCCO KAWASAKI 16 -119
19 V. LEONOV MV AGUSTA 15 -120
20 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -126
21 Z. ZAIDI HONDA 7 -128
22 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -128
23 D. SCHMITTER YAMAHA 3 -132
24 N. CALERO HONDA 3 -132
25 M. ROCCOLI MV AGUSTA 2 -133
26 F. ROGERS HONDA 1 -134
Race Details
Round Number: 
7
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 6, Sepang, Malaysia

Championship standings after round 6, 2014
1 M. VD MARK HONDA 115  
2 J. CLUZEL MV AGUSTA 82 -33
3 F. MARINO KAWASAKI 76 -39
4 L. ZANETTI HONDA 60 -55
5 K. COGHLAN YAMAHA 60 -55
6 K. SOFUOGLU KAWASAKI 54 -61
7 R. DE ROSA HONDA 54 -61
8 R. ROLFO KAWASAKI 49 -66
9 P. JACOBSEN KAWASAKI 40 -75
10 R. TAMBURINI KAWASAKI 37 -78
11 M. BUSSOLOTTI HONDA 27 -88
12 R. RUSSO HONDA 25 -90
13 K. WAHR YAMAHA 23 -92
14 R. WILAIROT HONDA 23 -92
15 C. GAMARINO KAWASAKI 21 -94
16 F. MENGHI YAMAHA 19 -96
17 J. KENNEDY HONDA 19 -96
18 V. LEONOV MV AGUSTA 15 -100
19 A. NOCCO KAWASAKI 11 -104
20 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -106
21 Z. ZAIDI HONDA 7 -108
22 T. COVEÑA KAWASAKI 7 -108
23 D. SCHMITTER YAMAHA 3 -112
24 N. CALERO HONDA 3 -112
25 F. ROGERS HONDA 1 -114
Race Details
Round Number: 
6
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 5, Donington Park, Great Britain

Championship standings after round 5, 2014
1 M. VD MARK HONDA 90  
2 F. MARINO KAWASAKI 76 -14
3 J. CLUZEL MV AGUSTA 62 -28
4 K. COGHLAN YAMAHA 60 -30
5 L. ZANETTI HONDA 49 -41
6 R. DE ROSA HONDA 45 -45
7 K. SOFUOGLU KAWASAKI 38 -52
8 R. TAMBURINI KAWASAKI 37 -53
9 R. ROLFO KAWASAKI 36 -54
10 P. JACOBSEN KAWASAKI 32 -58
11 K. WAHR YAMAHA 23 -67
12 M. BUSSOLOTTI HONDA 21 -69
13 R. RUSSO HONDA 21 -69
14 F. MENGHI YAMAHA 19 -71
15 J. KENNEDY HONDA 19 -71
16 C. GAMARINO KAWASAKI 16 -74
17 V. LEONOV MV AGUSTA 13 -77
18 R. WILAIROT HONDA 13 -77
19 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -81
20 A. NOCCO KAWASAKI 8 -82
21 T. COVEÑA KAWASAKI 6 -84
22 D. SCHMITTER YAMAHA 3 -87
23 N. CALERO HONDA 3 -87
24 F. ROGERS HONDA 1 -89
Race Details
Round Number: 
5
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 4, Imola, Italy

Championship standings after round 4, 2014
1 M. VD MARK HONDA 65  
2 F. MARINO KAWASAKI 65 0
3 L. ZANETTI HONDA 49 -16
4 K. COGHLAN YAMAHA 44 -21
5 J. CLUZEL MV AGUSTA 42 -23
6 R. DE ROSA HONDA 38 -27
7 R. ROLFO KAWASAKI 30 -35
8 R. TAMBURINI KAWASAKI 29 -36
9 K. SOFUOGLU KAWASAKI 25 -40
10 K. WAHR YAMAHA 23 -42
11 P. JACOBSEN KAWASAKI 22 -43
12 F. MENGHI YAMAHA 19 -46
13 R. RUSSO HONDA 18 -47
14 M. BUSSOLOTTI HONDA 16 -49
15 C. GAMARINO KAWASAKI 16 -49
16 V. LEONOV MV AGUSTA 12 -53
17 J. KENNEDY HONDA 10 -55
18 G. GOWLAND TRIUMPH 9 -56
19 R. WILAIROT HONDA 9 -56
20 A. NOCCO KAWASAKI 6 -59
21 T. COVEÑA KAWASAKI 6 -59
22 D. SCHMITTER YAMAHA 3 -62
23 N. CALERO HONDA 3 -62
24 F. ROGERS HONDA 1 -64
Race Details
Round Number: 
4
Year: 
2014

2014 World Supersport Championship Standings After Round 2, Aragon, Spain

Championship standings after round 2, 2014
1. K. Coghlan Yamaha 31
2. F. Marino Kawasaki 29
3. R. De Rosa Honda 26
4. K. Sofuoglu Kawasaki 25
5. J. Cluzel MV Agusta 25
6. M. VD Mark Honda 20
7. R. Tamburini Kawasaki 20
8. L. Zanetti Honda 13
9. C. Gamarino Kawasaki 13
10. K. Wahr Yamaha 10
11. G. Gowland Triumph 9
12. R. Rolfo Kawasaki 9
13. V. Leonov MV Agusta 8
14. R. Russo Honda 8
15. F. Menghi Yamaha 8
16. R. Wilairot Honda 6
17. J. Kennedy Honda 5
18. T. Coveña Kawasaki 4
19. D. Schmitter Yamaha 3
20. N. Calero Honda 3
21. P. Jacobsen Kawasaki 2
22. M. Bussolotti Honda 2
23. F. Rogers Honda 1
Race Details
Round Number: 
2
Year: 
2014

GTranslate